Szelektív hulladékgyűjtés

A házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés 2013.01.01-től elérhető a teljes szolgáltatási területünkön.:  A szelektív házhoz menő hulladékgyűjtés időpontjairól a minden évben megküldött tájékoztató levelünkből és naptárunkból tájékozódhat.

Műanyag/Fém italos karton hulladék gyűjtése

A háztartásokban keletkező tiszta csomagolási műanyag hulladék elkülönített gyűjtésére, a lakosság bármilyen átlátszó zsákot igénybe vehet. A zsákba kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjenek gyűjteni:

  • Üdítős, ásványvizes PET palackok,
  • Tejes, illetve gyümölcsleves dobozok
  • Kozmetikai és tisztítószeres flakonok
  • Tejfölös, joghurtos, margarinos poharak (fém anyagú záró fólia nélkül)
  • Fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók
  • fém italos (üdítős, sörös) ill. konzerves dobozok

A műanyag palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, mert így a tárolás kevesebb helyet igényel, és gazdaságosabb a hulladék elszállítása.

Kérjük, hogy a hulladék hasznosíthatósága érdekében a zsákban elhelyezett hulladékokat minden esetben mossák ki, soha ne tegyenek bele zsíros, olajos, élelmiszerrel vagy vegyszerrel, illetve mérgező anyaggal szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A szennyezett hulladék nem hasznosítható!

Papírhulladék gyűjtése

Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve helyezzék az ingatlanok elé!

  • újságpapír, prospektus
  • irodai papírok, géppapír, papírzacskó
  • kozmetikai és élelmiszerek kartondobozai

A papír nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett.

Fontos!

Kérjük Önöket, hogy az újrahasznosítható hulladékot a szállítási napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt napon reggel 7 óráig az ingatlanuk elé készítsék ki!

Kérjük, hogy települési hulladékot ne helyezzenek el az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékok közé, azt továbbra is a hulladékgyűjtő edényből szállítjuk el.

A műanyag- és papírhulladékot együtt gyűjtjük be, mely a válogatóműben kerül utóválogatásra.

Üveghulladék gyűjtése

Az országosan bevezetésre kerülő DRS (kötelező visszaváltás) rendszer miatt az üveghulladék házhoz menő gyűjtése 2024-től megszűnik. Üveghulladék a gyűjtőszigeteken, vagy hulladékudvarokban adható le.

Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok: befőttesüvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek.

Elektronikai hulladék (számítógép, televízió, hűtőgép, mosógép stb.); Fémhulladék; Veszélyes hulladék (pala, festékes,-olajos flakon stb.); Zöld hulladék, építési törmelék elhelyezése az alábbi dokumentum alapján