Tulajdonosváltozás esetén

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett személyében bekövetkezett változást az érintettek együttesen kötelesek bejelenteni a Szolgáltatónak, a tulajdonosváltozását igazoló hivatalos dokumentum másolatával, illetve a tulajdonosváltozás formanyomtatvány kitöltésével együttesen.
E bejelentés elmulasztása esetén a kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra egyetemleges díjfizetési kötelezettség áll fenn.