Hulladékszállítás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Hasznos információk

1.) Mit kell tenni az ingatlan tulajdonváltozásakor (adásvétel, örökösödés, ajándékozás, stb.)?

Az ingatlan tulajdonváltozásának bejelentése egyetemeleges kötelezettségnek minősül mind régi, mind az új tulajdonos számára is 15 napon belül, minden esetben egy hivatalos tulajdonosváltozást igazoló dokumentum másolatának megküldésével és egy formanyomtatvány benyújtásával történik, melyet az eladónak és a vevőnek is alá kell írnia, ezt benyújthatja:

  • személyesen (ügyfélszolgálati irodáinkban ügyfélszolgálati időben)
  • elektronikus levél formájában (szkennelve)
  • vagy postai úton.

 

2.) Egyenlegről tájékozódás

Egyenlegéről telefonon, ügyfélszolgálati időben tájékozódhat, miután munkatársunk elkérte Öntől az azonosításhoz szükséges személyes adatait.

 

3.) Címváltozás bejelentése

Írásos kérelem benyújtásával történik, melyet benyújthat:

  • személyesen, ügyfélszolgálati irodáinkban ügyfélszolgálati időben
  • elektronikus levél formájában 
  • postai úton.

 

4.) Választható hulladéktároló edényzet típusai:

 

Állandó, illetve idényjelleggel használt ingatlantulajdonosok részére

Az állandó jelleggel használt ingatlanoknál a hulladékszállítás zárt szabvány hulladékgyűjtő edényzetből történik, érvényes matricával: 80 L , 110 L, 120L, 240L, 770 L,1100 L, (feltételhez kötötten 60 L, melyhez hitelt érdemlő Önkormányzati igazolás szükséges az ingatlan egyedüli használatáról) méretben.

Az idényjelleggel használt ingatlanoknál a hulladékszállítás alapszolgáltatás 110 L-es zsákból, gyűjtőedényből matrica nélkül, amennyiben a mennyiség ettől eltérő, 80L, 120 L, 240 L, 770L, 1100 L, akkor zárt, megfelelő méretű szabvány hulladékgyűjtő edény szükséges, érvényes matricával ellátva.

 Többlethulladék esetén:

A háztartási többlethulladékot max. 110 literes hulladékgyűjtő zsákban kell kihelyezni, melyet többlethulladék szállításra jogosító matricával szállítunk el. A többlet zöldhulladék érvényes zöldhulladék matricával ellátott zsákban (max. 110 l űrtartalmú) illetve kötegekben (max. 100 cm hosszú, 50 cm átmérőjű) kerül elszállításra. A háztartási többlethulladék gyűjtésére, illetve zöldhulladék elszállítására feljogosító zöldhulladék matrica, a kijelölt helyeken vásárolható.

Az árusító helyekről itt tájékozódhat:

5.) Kisebb mennyiségű építési törmelék átadása Agárdon

Szolgáltatási területünkön az elmúlt években több helyen, közterületen történt az építési hulladékok illegális lerakása.

A VHG Nonprofit Kft. megvizsgálta milyen formában tud a problémára megoldást találni.

2015. 06. 01. napjától kezdődően lehetőséget biztosít a 2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34- 38. szám alatti telephelyén kisebb mennyiségű építési törmelék átadására, valamint ártalmatlanítására az alábbi feltételek szerint: feltételek

 

6.) Panaszbejelentésével az alábbi békéltető testületekhez fordulhat: Hulladékgazdálkodási információk / Panaszkezelés