Formanyomtatványok

Formanyomtatványok

Kedves Ügyfeleink!

Az alábbi nyomtatványok mellé az alábbi dokumentumot(okat) szükséges a változás bejegyzése érdekében bemutatni:

Az ÁSZF 4.3. pontja alapján:

- ingatlan adásvétel esetén: ingatlan adásvételi szerződés, földhivatali bejegyző

határozat, vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat, 1.sz.-FNY-38_01_Új-bekapcsolás-lakosság_06_2023_07_01.doc ,  vagy 4.sz.-FNY-41_02_Ügyfélvált.-bejelentő_6_-2023_07_01.doc , és a MOHU-s-Bekapcsolási-értesítő-23.07.01-től-lakosság.pdf 

- ajándékozás esetén: ajándékozási szerződés, földhivatali bejegyző határozat, vagy 30

napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat,4.sz.-FNY-41_02_Ügyfélvált.-bejelentő_6_-2023_07_01.doc , és a MOHU-s-Bekapcsolási-értesítő-23.07.01-től-lakosság.pdf 

- öröklés esetén: jogerős hagyatékátadó végzés (annak meghozatala előtt halotti anyakönyvi kivonat),3.sz.-FNY-39_Általános-változás-bejelentő_05_2023_07_01.doc  és a MOHU-s-Bekapcsolási-értesítő-23.07.01-től-lakosság.pdf 

- bérleti szerződés,Bérlői-nyilatkozat.pdf 

- céges szerződéskötés esetén: aláírási címpéldány, cégkivonat, bélyegző, nem aláírásra jogosult személy esetén meghatalmazás szükségesMOHU-s-Bekapcsolási-értesítő-23.07.01-től-céges.pdf , 4.sz.-FNY-41_02_Ügyfélvált.-bejelentő_6_-2023_07_01.pdf