Formanyomtatványok

Formanyomtatványok

Kedves Ügyfeleink!

Az alábbi nyomtatványok mellé az alábbi dokumentumot(okat) szükséges a változás bejegyzése érdekében bemutatni:

Az ÁSZF 4.3. pontja alapján:

- ingatlan adásvétel esetén: ingatlan adásvételi szerződés, földhivatali bejegyző határozat, vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat + Új-bekapcsolás-lakosság ,  VAGY Ügyfélvált.-bejelentő és a MOHU-s Bekapcsolási értesítő 

- ajándékozás esetén: ajándékozási szerződés, földhivatali bejegyző határozat, vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat + Ügyfélvált.-bejelentő és a MOHU-s Bekapcsolási értesítő

- öröklés esetén: jogerős hagyatékátadó végzés (annak meghozatala előtt halotti anyakönyvi kivonat) + Általános-változás-bejelentő  és a MOHU-s-Bekapcsolási-értesítő 

- bérleti szerződés, Bérlői-nyilatkozat.pdf 

- céges szerződéskötés esetén: aláírási címpéldány, cégkivonat, bélyegző, nem aláírásra jogosult személy esetén meghatalmazás szükséges, Deklaratív szerződés, Ügyfélvált.-bejelentő